frauktakurver
rullator
friskliv1
kantinebaguetter
samverket2

Varig tilrettelagt arbeid - VTA

Varig tilrettelagt arbeid (VTA) er arbeidsplasser NAV og kommune tilbyr personer som er innvilget varig uførepensjon, og som har behov for en arbeidsplass der oppgavene er individuelt tilpasset.

 

Mål:

Arbeidet skal bidra til vedlikehold og utvikling av den enkeltes kompetanse og ferdigheter. Arbeidstakerne har søkt om ansettelse i VTA-tiltaket gjennom NAV, og NAV har samarbeidsavtaler med Vekstbedrifter rundt om i landet for å drive arbeidsplassene. Ansettelsesforholdet følger alle bestemmelser i Arbeidsmiljøloven.

Hovedfokus er kvalifisering etter individuelt tilrettelagt program. Brukermedvirkning er et hovedmål i Vekstavdelingen. Det skal til enhver tid vurderes om den ansatte kan være aktuell for andre arbeidsmarkedstiltak, utdanning eller formidling til ordinært arbeid. I dag er bedriften først og fremst utviklings- og rehabiliteringsarena hvor diagnosene varierer mye.

Vi mener at en tilrettelagt arbeidsplass bidrar til økt selvbilde, inkludering i arbeidslivet, økt mestringsfølelse, økt livskvalitet, trivsel, utvidet nettverk, bedre helse, bidrag til verdiskapning og økning av bredden i det lokale bedriftsliv.

Vi tilbyr arbeid ved flere ulike arbeidsstasjoner med oppgaver innenfor service og samferdsel, kokk og servitør, frukt og grønt, hjelpemidler, makulering, vaskeri, brukt- og annen butikkvirksomhet, ulike kantiner.

Personalpartner deltar i prosjektet «Støtte til vanlig arbeid» som går til og med 2019. I prosjektet utvikles verktøy spesielt velegnet for inkludering av mennesker med utviklingshemning på en vanlig arbeidsplass. Les mer HER

 

Vekstavdelingen ved Personalpartner tilbyr følgende muligheter for å nærme seg det ordinære arbeidsliv:
 1. VTO = varig tilrettelagt arbeid i ordinær bedrift
 2. Yrkeskartlegging for skoleungdommer i videregående skole, 6 ukers kartlegging og arbeidstrening
 3. Lærekandidater: Kvalifiseringsordning for ungdommer i videregående skole, 2 år skole og 2 år bedrift. Kompetansebevis ved kompetanseprøve ved bedriften, i regi av opplæringsseksjonen i fylket.

De ordinært ansatte i Vekstavdelingen kan vise til lang og adekvat erfaring, og utfyllende høyskolekompetanse innen flere fagområder.

 

For tiden har vi følgende avdelinger å tilby:
 • Redesign produserer mange fine produkter som kan kjøpes i vår butikk Samverket. Les mer…
 • Sikker Makulering utfører oppdrag for stedlig industri og andre kunder. Les mer…
 • Snekkerverksted arbeider med oppdrag av forskjellig slag for små og store bedrifter i lokalmiljøet. Les mer…
 • Masvo Vask&Rens vasker stort og smått, med tidsriktige maskiner og gode lokaler. Les mer…
 • Malakoff kantine på Malakoff videregående skole smører og selger mat til skolens elever og lærere. Kanskje noe for deg som trives med og i et ungdommelig miljø? Les mer…
 • Masvo Bruktmarked mottar og selger brukte ting, møbler og annet «krimskrams». Et spennende sted fylt av ting som skal skifte eier. Les mer…
 • Hjelpemiddelservice. Her gir vi et tilbud om korttidsutlån av hjelpemidler for innbyggere i Moss, Råde og Våler kommune. Les mer…
 • Renhold utfører renholdsoppgaver i flere av våre lokaler.
 • Lunchkantine er vår internkantine hvor ansatte ved Personalpartner og deltakere på tiltak kan nyte sunn og variert lunsj. Les mer…
 • Jobbfrukt/fruktavdeling har abonnementordning til

 

Arbeidsrom
I arbeidsrommet kan du jobbe med CV, jobbsøknad eller gjennomføre nettbaserte kurs. Personalpartner tilbyr kurs hos aiLæring til alle sine tiltaksdeltagere. aiLæring er en felles læringsplattform for medlemsbedrifter i Arbeid & Inkludering
Klikk deg inn her for å se hvilke kurs vi anbefaler.

 

Ønsker du en varig tilrettelagt arbeidsplass?

Ta gjerne kontakt med vår avdelingsleder for VTA for en nærmere prat.

Håvard Sunde
Avdelingsleder VTA
979 86 060
Siri Solerød
Fagansvarlig VTA
473 71 163
Trine Lise Jacobsen
Fagansvarlig LK og VTA
928 64 155
Vegard Bøhmer
Arbeidsleder Fruktavdeling
483 29 581
Kerstin Müller
Arbeidsleder Malakoff kantine
483 29 588
Jens Skordal
Arbeidsleder og kokk
901 79 916
Tommy Andresen
Arbeidsleder Snekker og vedlikehold
952 70 845
Atle Brunslid
Arbeidsleder Drift og vedlikehold
950 48 425
Raymond Fjeld
Arbeidsleder Sikker makulering
922 27 246
Jon E. Ødegaard
Arbeidsleder og kokk Lunchkafé
917 57 590
Glenn C. Strøm
Arbeidsleder Hjelpemidler
976 59 791
Morten Rasmussen
Arbeidsleder Hjelpemidler
483 29 552
Ole-Fredrik Granly
Arbeidsleder og tekniker Hjelpemidler
949 81 513
Jan Sørensen
Arbeidsleder Hjelpemidler
405 35 452
Helge Brynildsen
Arbeidsleder Delete IT
454 78 804
Caroline Strøm Østensen
Arbeidsleder Carlbergveien Vask&Rens
938 84 614
Åse Benjaminsen
Arbeidsleder
995 61 278
Elin Thorbjørnsen
Arbeidsleder Carlbergveien Bruktmarked
971 58 581
Sven Åge Markussen
Personalutvikler Carlbergveien Bruktmarked
913 71 391
Arne Skoglund
Arbeidsleder Renhold
980 92 191
Marit Steigum Løes
Frisklivskoordinator / Gestaltterapeut
936 85 217
Jérémy Duhomme
Arbeidsleder Samverket bakeri
967 01 560

Personalpartners tiltak i forbindelse med Covid-19

Gjelder fra mandag 26.april.

På bakgrunn av nasjonale tiltak i forbindelse med koronaviruset, ser vi oss nødt til å tilpasse tilbudet fra våre arbeidsstasjoner.
Ved at vi sammen tar raske og gode grep, håper vi å bidra så godt vi kan til at spredningen reduseres og at færrest mulig blir smittet og alvorlig syke.

Avdelingene som holder åpent har redusert bemanning og følger sikkerhetstiltak.

Vi går nå inn i en krevende periode hvor det kreves klokskap av oss alle.
Dette er en helt spesiell og ekstraordinær situasjon der ting kan endre seg raskt.
Vi oppfordrer derfor alle til å følge med på videre informasjon fra www.FHI.no og din kommune sin hjemmeside: MossVåler og Råde.

Ta gjerne kontakt med oss om dere har spørsmål.