Varig tilrettelagt arbeid - VTA

Varig tilrettelagt arbeid (VTA) er arbeidsplasser NAV og kommune tilbyr personer som er innvilget varig uførepensjon, og som har behov for en arbeidsplass der oppgavene er individuelt tilpasset.

 

Mål:

Arbeidet skal bidra til vedlikehold og utvikling av den enkeltes kompetanse og ferdigheter. Arbeidstakerne har søkt om ansettelse i VTA-tiltaket gjennom NAV, og NAV har samarbeidsavtaler med Vekstbedrifter rundt om i landet for å drive arbeidsplassene. Ansettelsesforholdet følger alle bestemmelser i Arbeidsmiljøloven.

Hovedfokus er kvalifisering etter individuelt tilrettelagt program. Brukermedvirkning er et hovedmål i Vekstavdelingen. Det skal til enhver tid vurderes om den ansatte kan være aktuell for andre arbeidsmarkedstiltak, utdanning eller formidling til ordinært arbeid. I dag er bedriften først og fremst utviklings- og rehabiliteringsarena hvor diagnosene varierer mye.

Vi mener at en tilrettelagt arbeidsplass bidrar til økt selvbilde, inkludering i arbeidslivet, økt mestringsfølelse, økt livskvalitet, trivsel, utvidet nettverk, bedre helse, bidrag til verdiskapning og økning av bredden i det lokale bedriftsliv.

Vi tilbyr arbeid ved flere ulike arbeidsstasjoner med oppgaver innenfor service og samferdsel, kokk og servitør, frukt og grønt, hjelpemidler, makulering, vaskeri, brukt- og annen butikkvirksomhet, ulike kantiner.

Personalpartner deltar i prosjektet «Støtte til vanlig arbeid» som går til og med 2019. I prosjektet utvikles verktøy spesielt velegnet for inkludering av mennesker med utviklingshemning på en vanlig arbeidsplass. Les mer HER

 

Vekstavdelingen ved Personalpartner tilbyr følgende muligheter for å nærme seg det ordinære arbeidsliv:
 1. VTO = varig tilrettelagt arbeid i ordinær bedrift
 2. Yrkeskartlegging for skoleungdommer i videregående skole, 6 ukers kartlegging og arbeidstrening
 3. Lærekandidater: Kvalifiseringsordning for ungdommer i videregående skole, 2 år skole og 2 år bedrift. Kompetansebevis ved kompetanseprøve ved bedriften, i regi av opplæringsseksjonen i fylket.

De ordinært ansatte i Vekstavdelingen kan vise til lang og adekvat erfaring, og utfyllende høyskolekompetanse innen flere fagområder.

 

For tiden har vi følgende avdelinger å tilby:
 • Redesign produserer mange fine produkter som kan kjøpes i vår butikk Samverket. Les mer…
 • Sikker Makulering utfører oppdrag for stedlig industri og andre kunder. Les mer…
 • Snekkerverksted arbeider med oppdrag av forskjellig slag for små og store bedrifter i lokalmiljøet. Les mer…
 • Masvo Vask&Rens vasker stort og smått, med tidsriktige maskiner og gode lokaler. Les mer…
 • Malakoff kantine på Malakoff videregående skole smører og selger mat til skolens elever og lærere. Kanskje noe for deg som trives med og i et ungdommelig miljø? Les mer…
 • Masvo Bruktmarked mottar og selger brukte ting, møbler og annet «krimskrams». Et spennende sted fylt av ting som skal skifte eier. Les mer…
 • Hjelpemiddelservice. Her gir vi et tilbud om korttidsutlån av hjelpemidler for innbyggere i Moss, Råde og Våler kommune. Les mer…
 • Renhold utfører renholdsoppgaver i flere av våre lokaler.
 • Lunchkantine er vår internkantine hvor ansatte ved Personalpartner og deltakere på tiltak kan nyte sunn og variert lunsj. Les mer…
 • Jobbfrukt/fruktavdeling har abonnementordning til

 

Arbeidsrom
I arbeidsrommet kan du jobbe med CV, jobbsøknad eller gjennomføre nettbaserte kurs. Personalpartner tilbyr kurs hos aiLæring til alle sine tiltaksdeltagere. aiLæring er en felles læringsplattform for medlemsbedrifter i Arbeid & Inkludering
Klikk deg inn her for å se hvilke kurs vi anbefaler.

 

Ønsker du en varig tilrettelagt arbeidsplass?

Ta gjerne kontakt med vår avdelingsleder for VTA for en nærmere prat.

Håvard Sunde
Avdelingsleder VTA
979 86 060
Siri Solerød
Fagleder VTA
473 71 163
Trine Lise Jacobsen
Fagleder VTA og LK
928 64 155
Marit Steigum Løes
Fagleder VTA og Friskliv
936 85 217
Vegard Bøhmer
Arbeidsleder Fruktavdeling
483 29 581
Kerstin Müller
Arbeidsleder Carlbergveien Catering
483 29 588
Jens Skordal
Arbeidsleder Carlbergveien Catering
901 79 916
Tommy Andresen
Arbeidsleder Snekkeravdeling
952 70 845
Atle Brunslid
Arbeidsleder Drift og vedlikeholdsavdeling
950 48 425
Raymond Fjeld
Arbeidsleder Sikker makulering
922 27 246
Jon E. Ødegaard
Arbeidsleder og kokk Lunchkafé
917 57 590
Glenn C. Strøm
Arbeidsleder Hjelpemidler
976 59 791
Ole-Fredrik Granly
Arbeidsleder og tekniker Hjelpemidler
949 81 513
Jan Sørensen
Arbeidsleder Hjelpemidler
405 35 452
Helge Brynildsen
Arbeidsleder Delete IT
454 78 804
Jostein Nilsson
Arbeidsleder Delete IT
900 24 923
Caroline Strøm Østensen
Arbeidsleder Carlbergveien Vask&Rens
404 01 127
Sven Åge Markussen
Arbeidsleder Carlbergveien Bruktmarked
913 71 391
Laila Kjølberg Klonteig
Arbeidsleder Carlbergveien Bruktmarked
957 95 225
Stine Renathe Johnsen
Arbeidsleder Carlbergveien Bruktmarked
934 86 474
Arne Skoglund
Arbeidsleder Renhold
980 92 191
Elise Roos Mangrud
Arbeidsleder Samverket
411 70 068
Kari Abelgaard
Arbeidsleder Samverket Redesign
450 25 671
Jérémy Duhomme
Arbeidsleder Samverket bakeri
967 01 560