Carlbergveien 5, 1526 Moss
69 26 90 01

Varig tilrettelagt arbeid - VTA

VTA, Varig tilrettelagt arbeid, er arbeidsplasser NAV og kommune tilbyr personer som er innvilget varig uførepensjon, og som har behov for en arbeidsplass der oppgavene er individuelt tilpasset.

Mål:

Arbeidet skal bidra til vedlikehold og utvikling av den enkeltes kompetanse og ferdigheter. Arbeidstakerne har søkt om ansettelse i VTA-tiltaket gjennom NAV, og NAV har samarbeidsavtaler med Vekstbedrifter rundt om i landet for å drive arbeidsplassene. Ansettelsesforholdet følger alle bestemmelser i Arbeidsmiljøloven.

Hovedfokus er kvalifisering etter individuelt tilrettelagt program. Brukermedvirkning er et hovedmål i Vekstavdelingen. Det skal til enhver tid vurderes om den ansatte kan være aktuell for andre arbeidsmarkedstiltak, utdanning eller formidling til ordinært arbeid. I dag er bedriften først og fremst utviklings- og rehabiliteringsarena hvor diagnosene varierer mye.

Vi mener at en tilrettelagt arbeidsplass bidrar til økt selvbilde, inkludering i arbeidslivet, økt mestringsfølelse, økt livskvalitet, trivsel, utvidet nettverk, bedre helse, bidrag til verdiskapning og økning av bredden i det lokale bedriftsliv.

Vi tilbyr arbeid ved flere ulike arbeidsstasjoner med oppgaver innenfor service og samferdsel, kokk og servitør, frukt og grønt, hjelpemidler, makulering, vaskeri, brukt- og annen butikkvirksomhet, ulike kantiner.

Personalpartner deltar i prosjektet «Støtte til vanlig arbeid» som går til og med 2019. I prosjektet utvikles verktøy spesielt velegnet for inkludering av mennesker med utviklingshemning på en vanlig arbeidsplass. Les mer HER

Vekstavdelingen ved masvo as tilbyr følgende muligheter for å nærme seg det ordinære arbeidsliv:

 1. VTO = varig tilrettelagt arbeid i ordinær bedrift
 2. Yrkeskartlegging for skoleungdommer i videregående skole, 6 ukers kartlegging og arbeidstrening
 3. Lærekandidater: Kvalifiseringsordning for ungdommer i videregående skole, 2 år skole og 2 år bedrift. Kompetansebevis ved kompetanseprøve ved bedriften, i regi av opplæringsseksjonen i fylket.

De ordinært ansatte i Vekstavdelingen kan vise til lang og adekvat erfaring, og utfyllende høyskolekompetanse innen flere fagområder.

For tiden har vi følgende avdelinger å tilby:

 • Redesign som produserer mange fine produkter som kan kjøpes i vår butikk Østenfor. Les mer…
 • Sikker Makulering utfører oppdrag for stedlig industri og andre kunder. Les mer…
 • Snekkerverksted arbeider med oppdrag av forskjellig slag for små og store bedrifter i lokalmiljøet. Les mer…
 • Masvo Vaskeri vasker stort og smått, med tidsriktige maskiner og gode lokaler. Les mer…
 • Malakoff kantina på Malakoff videregående skole smører og selger mat til skolens elever og lærere. Kanskje noe for deg som trives med og i et ungdommelig miljø. Les mer…
 • Masvo Bruktmarked mottar og selger brukte ting, møbler og annet «krimskrams». Et spennende sted fylt av ting som skal skifte eier. Les mer…
 • Hjelpemiddelservice. Her gir vi et tilbud om korttidsutlån av hjelpemidler for innbyggere i Moss, Rygge, Råde og Våler kommune. Les mer…
 • Jobbfrukt / fruktavdeling har abonnementordning til
  • Jobbfrukt
  • Skolefrukt
  • Fruktfat
  • Sweet greens / søte gleder / friske frukter
   Les mer…

Ønsker du en varig tilrettelagt arbeidsplass?

Ta gjerne kontakt med vår avdelingsleder for VTA for en nærmere prat.

Håvard Sunde
fung. Avdelingsleder VTA
979 86 060
Wenche Gudesen
Avdelingsleder VTA
926 96 088
Morten Rasmussen
Arbeidsleder
483 29 552
Alf Andersen
Personalutvikler
924 95 100
Vegard Bøhmer
Personalutvikler
483 29 581
Glenn C. Strøm
Personalutvikler/teknisk støtte
976 59 791
Kerstin Müller
Personalutvikler
483 29 588
Jens Skordal
Kokk
901 79 916
Tommy Andresen
Personalutvikler
952 70 845
Åse Benjaminsen
Personalutvikler
995 61 278
Raymond Fjeld
Personalutvikler
922 27 246
Marian Mikalsen
Personalutvikler
483 29 587
Arne Skoglund
Arbeidsleder
980 92 191