Friskliv

friskliv_logoI 2019 startet Personalpartner en satsing på Friskliv, som et tilbud til deltakere i VTA, AFT og fra lærekandidatordningen.

Friskliv hos Personalpartner handler om at vi gjennom støtte og veiledning skal bidra til endring av levevaner hos utsatte grupper. Teamet har ansvar for kompetanseheving og oppfølging av bedriftens satsning for å fremme Friskliv. Våre fokusområder er fysisk helse, psykisk helse og kosthold.

Friskliv har en sentral og synlig rolle hos Personalpartner i dag. I 2020 ble Frisklivshuset ferdigstilt i Carlbergveien 1 med gode treningsfasiliteter, garderober, veiledningsrom og kontorer for personell knyttet til Friskliv.

 

Vår visjon

Friskliv skal fremme frisklivsfokuset i bedriften og øke livskvalitet og arbeidsglede hos våre deltakerkollegaer.

Mål for deltakerkollegaer på arbeidsstasjonene:

Øke frisklivsfokus og bedre vaner innen fysisk aktivitet, kosthold og psykisk helse. Flere øyne som ser den enkeltes potensiale.

Mål for AFT satsningen:

Gi støtte i den psykiske og fysisk kartleggingen, samt styrke deltaker til økt arbeidsdeltakelse.

 

Både felles og individuelt fokus

Ukentlig arrangerer vi mange forskjellige typer gruppetreninger som man kan benytte seg av i arbeidstiden. Vi har et stort fokus på å skape treningsglede, og deltakere har gode muligheter til å påvirke hva treningstimene skal gå ut på. Det er også gode muligheter for egentrening, både med og uten veiledning.

En viktig del av Friskliv er å lytte og veilede hver enkelt etter deres ønske og behov. Ved behov kan deltakere få støttesamtaler, planlegging av treningsprogram og veiledning om kosthold med våre veiledere i Friskliv.

 

Mange og store gevinster

Frisklivssatsingen har på kort tid gitt gode resultater. Vi ser mestring, treningsglede, økte ferdigheter, og noen refererer også til mindre ubehag og smerter. Det er også tydelig hvilken positiv effekt dette har på samhold og humør i hverdagen. Vi opplever en økt forståelse av hva som påvirker vår helse og arbeidskapasitet. Gleden, samholdet og læringen er noe vi opplever at blir tatt med tilbake til arbeidshverdagen, noe som påvirker den enkeltes livskvalitet positivt.

Nina G. Hoel
Avdelingsleder AFT / Frisklivsveileder
977 34 344
Jannicke A. Halvorsen
Jobbkonsulent / Frisklivsveileder
900 12 856