Visjon

Et arbeidsliv med muligheter for alle.

Målsetting

Vi er en fleksibel kompetansebedrift innenfor arbeid og helse som med faglighet og presisjon finner de mest hensiktsmessige løsningene for kundene våre. Vi har som mål å være faglig ledende på arbeidsrettede tiltak. Våre handlinger skal synliggjøre våre grunnverdier.

Verdier
  • Vi ser det beste i mennesker.
  • Vi viser engasjement og arbeidsglede.
  • Vi ser etter muligheter.
  • Vi søker lagarbeid, personlig- og faglig utvikling.
  • Vi er etterrettelige i vårt arbeid og velger bærekraftige løsninger.

Personalpartner eies av kommunene Moss, Råde og Våler.

Org. nr. 958077734 MVA