Visjon

Personalpartner skal legge til rette for aktiv arbeidsdeltakelse for personer som står utenfor det ordinære arbeidslivet i Mosseregionen.

 

Målsetting

Vi er en fleksibel kompetansebedrift innenfor arbeid og helse som med faglighet og presisjon finner de mest hensiktsmessige løsningene for kundene våre. Vi har som mål å være faglig ledende på arbeidsrettede tiltak i Norge. Våre handlinger skal synliggjøre våre grunnverdier.

 

Verdier

• Faglige • Endringsorienterte • Engasjerte

 

Personalpartner eies av kommunene Moss, Råde og Våler.

Org. nr. 958077734 MVA