Renhold

Personalpartner disponerer over 3000 m2 fordelt på 4 lokaler, og i store deler av dette er det renholdsavdelingen som utfører renhold.

Ved å jobbe i renholdsavdelingen er du mye i bevegelse og treffer mange mennesker i løpet av dagen. Du får god opplæring i våre rutiner, og vi har et godt system for å sikre at vi får gjennomført alt vi skal i løpet av en arbeidsuke. Du kan enten jobbe i team med andre eller alene om du ønsker det. Vi har et godt sosialt fellesskap i gruppa og hjelper hverandre når det er behov for det.

Arne Skoglund
Arbeidsleder Renhold
980 92 191