Renhold

Personalpartner disponerer nesten 4500m2 fordelt på 6 lokaler, og i store deler av dette er det renholdsavdelingen som utfører renhold.

Ved å jobbe i renholdsavdelingen er du mye i bevegelse og treffer mange mennesker i løpet av dagen. Du får god opplæring i våre rutiner, og vi har et godt system for å sikre at vi får gjennomført alt vi skal i løpet av en arbeidsuke. Du kan enten jobbe i team med andre eller alene om du ønsker det. Vi har et godt sosialt fellesskap i gruppa og hjelper hverandre når det er behov for det.

Arne Skoglund
Arbeidsleder Renhold
980 92 191

Personalpartners tiltak i forbindelse med Covid-19

Oppdatert tirsdag 11.01.2022:

På bakgrunn av nasjonale tiltak i forbindelse med koronaviruset, ser vi oss nødt til å tilpasse tilbudet fra våre arbeidsstasjoner.
Ved at vi sammen tar raske og gode grep, håper vi å bidra så godt vi kan til at spredningen reduseres og at færrest mulig blir smittet og alvorlig syke.

Avdelingene som holder åpen kan ha redusert bemanning og følger sikkerhetstiltak.

Vi oppfordrer derfor alle til å følge med på videre informasjon fra www.FHI.no og din kommune sin hjemmeside: MossVåler og Råde.

Ta gjerne kontakt med oss om dere har spørsmål.