Lærekandidat

Nå er det muligheter for å ta videregående opplæring der målet ikke er hele, men deler av en læreplan for bedrift. “Lista” legges med andre ord litt lavere enn når målet er fag- eller svennebrev. Ordningen kalles grunnkompetanse. Kontrakten som skrives er en opplæringskontrakt, og de som er innenfor denne ordningen er lærekandidater.  Hvor store eller hvilke deler av læreplanen lærekandidaten skal ha opplæring i er individuelt og avtales mellom lærekandidat og bedrift. Den formelle godkjenningen av opplæringskontrakten gjøres av Viken Fylkeskommune. Også denne opplæringen avsluttes med en prøve; en kompetanseprøve. Det er prøvenemnda i det enkelte fag som bedømmer kompetanseprøvene.

Ytterligere informasjon om ordningen kan du få hos Trine Lise Jacobsen 928 64 155 Send e-post

 

Opplæringskontoret for Vekstbedrifter i Viken – OKvekst

Paraplyorganisasjonen for denne ordningen er Opplæringskontoret for Vekstbedrifter i Viken

Et opplæringskontor er et samarbeidsorgan der flere godkjente lærebedrifter samarbeider om opplæringen av sine lærlinger og lærekandidater. Det fines både bransjevise og tverrfaglige opplæringskontorer. Opplæringskontoret inngår i dette tilfelle opplæringskontrakten med lærekandidaten, og det er bedriften som ansetter lærekandidaten og dermed har lønns- og arbeidsgiveransvaret.

OKvekst har ca 80 lærekandidater i ulike fag.

OKvekst fungerer som et bindeledd mellom medlemsbedriftene, lærekandidatene, NAV og Viken Fylkeskommune.

Lærekandidatordningen bygger på modellen med 2 år på skole, og deretter 2 år opplæring i bedrift.

 

Arbeidsrom
I arbeidsrommet kan du jobbe med CV, jobbsøknad eller gjennomføre nettbaserte kurs. Personalpartner tilbyr kurs hos aiLæring til alle sine tiltaksdeltagere. aiLæring er en felles læringsplattform for medlemsbedrifter i Arbeid & Inkludering
Klikk deg inn her for å se hvilke kurs vi anbefaler.

Trine Lise Jacobsen
Fagleder VTA og LK
928 64 155
Jarle Jørgensen
Fagleder LK
483 29 584