Carlbergveien 5, 1526 Moss
69 26 90 01
Lærekandidat

Nå er det muligheter til å ta videregående opplæring der målet ikke er hele, men deler av en læreplan for bedrift. “Lista” legges med andre ord litt lavere enn når målet er fag- eller svennebrev. Ordningen kalles grunnkompetanse. Kontrakten som skrives er en opplæringskontrakt, og de som er innenfor denne ordningen er lærekandidater.  Hvor store eller hvilke deler av læreplanen lærekandidaten skal ha opplæring i er individuelt og avtales mellom lærekandidat og bedrift. Den formelle godkjenningen av opplæringskontrakten gjøres av Østfold Fylkeskommune. Også denne opplæringen avsluttes med en prøve; en kompetanseprøve. Det er prøvenemnda i det enkelte fag som bedømmer kompetanseprøvene.

Ytterligere informasjon om ordningen kan du få hos Trine Lise Jacobsen 928 64 155 Send e-post

Paraplyorganisasjonen for denne ordningen er Opplæringskontoret for VTA-bedrifter i Østfold

Et opplæringskontor er et samarbeidsorgan der flere godkjente lærebedrifter samarbeider om opplæringen av sine lærlinger og lærekandidater. Det fines både bransjevise og tverrfaglige opplæringskontorer. Opplæringskontoret inngår i dette tilfelle opplæringskontrakten med lærekandidaten, og det er bedriften som ansetter lærekandidaten og dermed har lønns- og arbeidsgiveransvaret. De fleste av våre lærekandidater har ytelser fra NAV.

OKvta har ca 80 lærekandidater i ulike fag.

OKvta fungerer som et bindeledd mellom medlemsbedriftene, lærekandidatene, NAV og Østfold Fylkeskommune.

Lærekandidatordningen bygger på modellen med 2 år på skole, og deretter 2 år opplæring i bedrift.

Trine Lise Jacobsen
Veileder
928 64 155
Jarle Jørgensen
Veileder
483 29 584