Carlbergveien 5, 1526 Moss
69 26 90 01

Personalpartner anerkjenner følgende rettigheter for deltakere og ansatte:

  • Retten til å bli behandlet med verdighet
  • Retten til frie valg
  • Retten til egne personopplysninger og at disse sikres og behandles i tråd med personvernloven
  • Trosfrihet
  • Ytringsfrihet
  • Retten til å velge arbeid
  • Vern mot diskriminering
  • Retten til likestilling
  • Rettigheter jfr arbeidsmiljøloven