Arbeidsforberedende trening - AFT

Arbeidsforberedende trening skal gi deltakere arbeidstrening med oppfølging. Tiltaket skal bidra til å prøve ut den enkeltes muligheter på arbeidsmarkedet og bidra til å styrke deltakernes mulighet til å komme i arbeid eller utdanning. Tiltaket kan bare tilbys personer som har fått sin arbeidsevne nedsatt og som anses å ha særlig usikre yrkesmessige forutsetninger og som har behov for bred og tett oppfølging.

 

Arbeidspraksis

AFT skal tilby deltakerne arbeidspraksis med den hensikt å:

  • Kartlegge deltakernes arbeidsevne og inntektsevne, med hensyn til arbeidet i seg selv og i relasjon til kolleger.
  • Skape utvikling og mestring når det gjelder arbeid, slik at deltakernes muligheter, ønsker, ressurser, begrensninger og utviklingsbehov i forhold til arbeidsmarkedet blir avklart, og faktorer som kan bedre deres arbeidsevne og inntektsevne blir identifisert.
  • Gi deltakerne arbeidsutfordringer tilpasset deres yrkeshindringer
  • Gi opplæring i arbeidsområder og erfaring med sosiale arbeidsmiljø

AFT kan benytte seg av arbeidspraksis ved alle arbeidsstasjonene ved Personalpartner, samt hos eksterne bedrifter. Gjennom arbeidspraksisen vil vi hjelpe deltakerne til å finne ut av hvilke arbeidssituasjoner de fungerer i. Personalpartner skal tilby arbeidspraksis som reflekterer de krav deltakerne vil møte i det eksterne arbeidslivet. Personalpartner driver ikke opplæring i spesifikke yrker, men tilbyr oppgaver som gir generell kunnskap.

Valg av arbeidssted tilpasses den enkeltes interesser, ønsker og behov. Arbeidspraksisen følges opp under tiltaksperioden. Observasjon og kartlegging på arbeidsstasjon utføres av arbeidsleder/personalutvikler/arbeidsgiver, etter bestilling fra jobbkonsulent.

 

Veiledning

Alle deltakere i AFT har en fast jobbkonsulent som de møter regelmessig. En viktig målsetting med veiledningen er å bidra til at deltaker fokuserer framover og utvikler motivasjon i forbindelse med arbeid, samt at deltaker skal få kunnskap om løsninger på sine utfordringer i arbeidslivet.

Personalpartner har fokus på mennesket som helhet. Alle deltakere hos Personalpartner får tilbud om gratis trening på Spenst i tiltaksperioden.

 

Arbeidsrom

I arbeidsrommet kan du jobbe med CV, jobbsøknad eller gjennomføre nettbaserte kurs. Personalpartner tilbyr kurs hos aiLæring til alle sine tiltaksdeltagere. aiLæring er en felles læringsplattform for medlemsbedrifter i Arbeid & Inkludering.
Klikk på denne linken for å lese mer og få en innføring i bruk av aiLæring.

Nina G. Hoel
Avdelingsleder AFT / Frisklivsveileder
977 34 344
Line Pehrsen
Jobbkonsulent AFT og RIV kontakt
482 12 860
Mariann Holm
Jobbkonsulent
928 78 831
Erna Ahlsen
Jobbkonsulent
913 37 906
Jannicke A. Halvorsen
Jobbkonsulent / Frisklivsveileder
900 12 856
Hanna Trædal
Prosjektkoordinator & Jobbkonsulent
414 04 181
Kari Naustbakk
Jobbkonsulent
922 29 972