Arbeidsforberedende trening - AFT

Arbeidsforberedende trening skal gi deltakere arbeidstrening med oppfølging. Tiltaket skal bidra til å prøve ut den enkeltes muligheter på arbeidsmarkedet og bidra til å styrke deltakernes mulighet til å komme i arbeid eller utdanning. Tiltaket kan bare tilbys personer som har fått sin arbeidsevne nedsatt og som anses å ha særlig usikre yrkesmessige forutsetninger og som har behov for bred og tett oppfølging.

 

Arbeidspraksis

AFT skal tilby deltakerne arbeidspraksis med den hensikt å:

  • Kartlegge deltakernes arbeidsevne og inntektsevne, med hensyn til arbeidet i seg selv og i relasjon til kolleger.
  • Skape utvikling og mestring når det gjelder arbeid, slik at deltakernes muligheter, ønsker, ressurser, begrensninger og utviklingsbehov i forhold til arbeidsmarkedet blir avklart, og faktorer som kan bedre deres arbeidsevne og inntektsevne blir identifisert.
  • Gi deltakerne arbeidsutfordringer tilpasset deres yrkeshindringer
  • Gi opplæring i arbeidsområder og erfaring med sosiale arbeidsmiljø

AFT kan benytte seg av arbeidspraksis ved alle arbeidsstasjonene ved Personalpartner, samt hos eksterne bedrifter. Gjennom arbeidspraksisen vil vi hjelpe deltakerne til å finne ut av hvilke arbeidssituasjoner de fungerer i. Personalpartner skal tilby arbeidspraksis som reflekterer de krav deltakerne vil møte i det eksterne arbeidslivet. Personalpartner driver ikke opplæring i spesifikke yrker, men tilbyr oppgaver som gir generell kunnskap.

Valg av arbeidssted tilpasses den enkeltes interesser, ønsker og behov. Arbeidspraksisen følges opp under tiltaksperioden. Observasjon og kartlegging på arbeidsstasjon utføres av arbeidsleder/personalutvikler/arbeidsgiver, etter bestilling fra jobbkonsulent.

 

Veiledning

Alle deltakere i AFT har en fast jobbkonsulent som de møter regelmessig. En viktig målsetting med veiledningen er å bidra til at deltaker fokuserer framover og utvikler motivasjon i forbindelse med arbeid, samt at deltaker skal få kunnskap om løsninger på sine utfordringer i arbeidslivet.

Personalpartner har fokus på mennesket som helhet. Alle deltakere hos Personalpartner får tilbud om gratis trening på Spenst i tiltaksperioden.

 

Arbeidsrom

I arbeidsrommet kan du jobbe med CV, jobbsøknad eller gjennomføre nettbaserte kurs. Personalpartner tilbyr kurs hos aiLæring til alle sine tiltaksdeltagere. aiLæring er en felles læringsplattform for medlemsbedrifter i Arbeid & Inkludering
Klikk deg inn her for å se hvilke kurs vi anbefaler.

Nina G. Hoel
Avdelingsleder AFT / Frisklivskoordinator
977 34 344
Line Pehrsen
Jobbkonsulent AFT og RIV kontakt
482 12 860
Kari Abelgaard
Personalutvikler
450 25 671
Mariann Holm
Jobbkonsulent
928 78 831
Erna Ahlsen
Jobbkonsulent
913 37 906
Hanna Trædal
Jobbkonsulent
414 04 181
Sissal Bjerke Hansen
Frisklivskoordinator / jobbkonsulent
924 65 087
Jannicke A. Halvorsen
Jobbkonsulent / Frisklivskoordinator
900 12 856
Kari Naustbakk
Jobbkonsulent
922 29 972
Elise Roos Mangrud
Arbeidsleder Samverket
411 70 068