Snekker og Vedlikehold

Snekker & Vedlikehold er en arbeidsstasjon som bidrar bredt i det daglige hos Personalpartner.

Her er håndverk og praktisk arbeid i sentrum, og vi jobber både innendørs og ute i frisk luft.

Som det ligger i navnet, driver vi både med snekkerarbeid og vedlikeholdsoppgaver, og vi har et snekkerverksted med et godt utvalg av verktøy og maskiner.

 

Snekker

På verkstedet lager vi flere forskjellige treprodukter som selges i vår søsteravdeling Carlbergveien Bruktmarked. Så langt det lar seg gjøre forsøker vi å gjenbruke materialer som vi har fått tak i og lage noe nytt. Vi pusser opp og redesigner gamle møbler også. Med flere malingsstrøk blir dette til nye og unike produkter som er populære blant kundene.

Andre snekkerprodukter vi lager er blant annet telysholdere, mobilstøtter, insektshotell og det populære fuglehuset Meisebu.

 

Vedlikehold

Vår vedlikeholdsavdeling har en viktig vaktmesterrolle med å passe på at det er trygt og at ting er på stell i de lokalene Personalpartner eier og disponerer. Sesongarbeid som måking av snø, feiing av gårdsplass og gartnerarbeid er viktige faste oppgaver vi gjør. Vi utfører serviceoppdrag som dukker opp, og dette kan være alt fra å bytte lyspærer til å åpne tette toaletter. Er det behov for å male eller montere noe i våre lokaler bidrar vi ofte til det også.

Vedlikeholdsavdelingen er fleksibel og gjennomfører mange forskjellige oppgaver, og dette gir god læring og erfaring med verktøy og utstyr.

Tommy Andresen
Arbeidsleder Snekker og vedlikehold
952 70 845
Atle Brunslid
Arbeidsleder Snekker og vedlikehold
950 48 425