Carlbergveien 5, 1526 Moss
69 26 90 01
  • Våre tiltak
  • Ansatte
  • Våre produkter
  • Kompetanse
  • Kvalitetssikring
Oppfølgingstiltaket

Oppfølgingstiltaket ved Personalpartner leveres i samarbeid med NAV, og er ment for deg som trenger bistand til å få og beholde arbeid. Tiltaket passer også for deg som har et arbeidsforhold du er sykemeldt fra, og hvor det er behov for bistand i tilbakeføringsprosessen. Oppfølgingen som gis er individuelt rettet. Les mer…

Arbeidsforberedende trening - AFT

AFT skal gi arbeidstrening med oppfølging. Tiltaket skal bidra til å prøve ut den enkeltes muligheter på arbeidsmarkedet og bidra til å styrke deltakernes mulighet til å komme i arbeid eller utdanning. AFT kan bare tilbys personer som har fått sin arbeidsevne nedsatt og som anses å ha særlig usikre yrkesmessige forutsetninger og som har behov for bred og tett oppfølging. Les mer…

Varig tilrettelagt arbeid - VTA

VTA, Varig tilrettelagt arbeid, er arbeidsplasser NAV og kommune tilbyr personer som er innvilget varig uførepensjon, og som har behov for en arbeidsplass der oppgavene er individuelt tilpasset. Les mer…

Lærekandidatordningen

Nå er det muligheter til å ta videregående opplæring der målet ikke er hele, men deler av en læreplan for bedrift. “Lista” legges med andre ord litt lavere enn når målet er fag- eller svennebrev. Ordningen kalles grunnkompetanse. Kontrakten som skrives er en opplæringskontrakt, og de som er innenfor denne ordningen er lærekandidater.  Hvor store eller hvilke deler av læreplanen lærekandidaten skal ha opplæring i er individuelt og avtales mellom lærekandidat og bedrift. Les mer…

STABEN
Ann-Monica Borhaug
Daglig leder
452 69 623
Jørgen Lie
Kvalitet og IT ansvarlig
951 06 001
Inger Marie Standal
Økonomisjef
928 29 281
Ulrik Rosted
Prosjektmedarbeider
473 37 138
Marit Steigum Løes
Frisklivskoordinator / Gestaltterapeut
936 85 217
Oppfølging
Kristian Leines
Avdelingsleder Oppfølging
476 25 858
Gunhild Broen
Jobbkonsulent
905 39 234
Heidi Inez Moe
Jobbkonsulent
404 08 806
Marte Marie Nyheim
Jobbkonsulent
969 48 393
Jorunn Braskerud
Jobbkonsulent
992 43 133
Tonje Brekke
Jobbkonsulent
932 00 129
Jostein Nilsson
Jobbkonsulent
900 24 923
Espen Fossum
Jobbkonsulent
957 99 089
Cathrine Meum Simensen
Jobbkonsulent
958 29 496
Caroline Hvidsten
Jobbkonsulent
489 97 845
Martine Fjeld
Jobbkonsulent
977 59 600
Diane Andreassen
Jobbkonsulent
932 17 901
Anne Breda
Jobbkonsulent
926 07 437
Anne Grethe Botnedal
Jobbkonsulent
456 37 982
Arbeidsforberedende trening AFT
Nina G. Hoel
Avdelingsleder AFT / Frisklivskoordinator
977 34 344
Line Pehrsen
Jobbkonsulent AFT og RIV kontakt
482 12 860
Kari Abelgaard
Personalutvikler
450 25 671
Mariann Holm
Jobbkonsulent
928 78 831
Erna Ahlsen
Jobbkonsulent
913 37 906
Hanna Trædal
Jobbkonsulent
414 04 181
Sissal Bjerke Hansen
Frisklivskoordinator / jobbkonsulent
924 65 087
Jannicke A. Halvorsen
Jobbkonsulent / Frisklivskoordinator
900 12 856
Kari Naustbakk
Jobbkonsulent
922 29 972
Elise Roos Mangrud
Arbeidsleder Samverket
411 70 068
Varig tilrettelagt arbeid - VTA
Håvard Sunde
Avdelingsleder VTA
979 86 060
Siri Solerød
Koordinator VTA
473 71 162
Vegard Bøhmer
Personalutvikler
483 29 581
Trine Lise Jacobsen
Veileder
928 64 155
Glenn C. Strøm
Personalutvikler/teknisk støtte
976 59 791
Kerstin Müller
Personalutvikler
483 29 588
Jens Skordal
Personalutvikler
901 79 916
Tommy Andresen
Personalutvikler
952 70 845
Åse Benjaminsen
Personalutvikler
995 61 278
Raymond Fjeld
Personalutvikler
922 27 246
Jon E. Ødegaard
Kokk
917 57 590
Morten Rasmussen
Personalutvikler
483 29 552
Ole-Fredrik Granly
Tekniker Hjelpemidler
949 81 513
Jérémy Duhomme
Arbeidsleder bakeri
967 01 560
Elin Thorbjørnsen
Personalutvikler
483 29 564
Sven Åge Markussen
Personalutvikler Carlbergveien Bruktmarked
913 71 391
Arne Skoglund
Personalutvikler
980 92 191
LÆREKANDIDAT
Trine Lise Jacobsen
Veileder
928 64 155
Jarle Jørgensen
Veileder
483 29 584
head
frukt
lunch
brukt
vaskeri
redesign
makulering
snekkerny
hms
kantine
samverket
Inkluderingskompetanse

Våre ansatte har inkluderinggskompetanse. Med det mener vi ferdighetene og de dokumenterte metodene som kreves for å veilede arbeidsøkere og matche arbeidsøkeren til riktig arbeidsgiver. Det innebærer formidling til ordinært arbeid i mange tilfeller. I andre tilfeller innebærer det en avklaring av situasjonen eller hjelp til å få en tilrettelagt jobb som gir mening i hverdagen.

Brukermedvirkning

Vårt ønske er å bidra til arbeidslinjen på en humanistisk måte, å styrke den enkeltes ressurser og hjelpe mennesker til å hjelpe dem selv. Vårt fokus på brukermedvirkning og egenkraftmobilisering er dokumentert gjennom kvalitetssertifiseringen eQuass, hvor vi er sertifisert til januar 2021.

Tilrettelagt arbeid

Personalpartner har 25 års erfaring innen tilrettelagt opplæring og tilrettelagt arbeid. Vi er opptatt av å skape arbeidsoppgaver og læresituasjoner som er individuelt tilpasset. Varig tilrettelagt arbeid gir arbeidstilbud til personer som ikke uten videre kan benytte det ordinære arbeidsmarkedet. Som ansatt i VTA  er man med og bidrar til verdiskapning i samfunnet med produksjon av nisjeprodukter og tjenester. God tilrettelegging gir flere muligheter til å ha en aktiv arbeidshverdag. For oss betyr god faglig tilrettelegging mer arbeidsinkludering og bedre livskvalitet for den enkelte arbeidstaker.

Bred bakgrunn

Vi har ansatte med bred bakgrunn og erfaring. Lærere, fysioterapeuter, sykepleiere, vernepleiere, arbeidsspykolog, pedagoger, sosionomer, sosiolog og kognitive terapeuter finnes blant våre ansatte. Vi har et høyt fokus på etter- og videreutdanninger og vi har en satsing på utdanning i kognitiv terapi og supported employment, samt masterprogrammer for våre ansatte. Les mer under Om oss

PERSONALPARTNER ER KVALITETSSERTIFISERT

EQUASS er et europeisk system for kvalitetssikring av velferdstjenester med ekstern revisjon og sertifisering. Det gir tjenesteleverandører i velferdssektoren anledning til å sikre kvaliteten av tjenestene overfor brukere og andre samarbeidspartnere. Les mer…

PERSONVERN

Personalpartner er opptatt av å ivareta personvernet  i henhold til personvernlovgivningen. Derfor har bedriften eget personvernombud som har blitt godkjent og kurset av Datatilsynet. Les mer…

Viktig informasjon angående COVID-19 (koronaviruset)

På bakgrunn av nasjonale tiltak i forbindelse med koronaviruset, ser vi oss nødt til å tilpasse tilbudet fra våre arbeidsstasjoner.
Ved at vi sammen tar raske og gode grep, håper vi å bidra så godt vi kan til at spredningen reduseres og at færrest mulig blir smittet og alvorlig syke.

Vi går nå inn i en krevende periode hvor det kreves klokskap av oss alle.
Dette er en helt spesiell og ekstraordinær situasjon der ting kan endre seg raskt.
Vi oppfordrer derfor alle til å følge med på videre informasjon fra www.FHI.no

Ta gjerne kontakt med oss om dere har spørsmål.