Hjelpemidler

Hjelpemiddelavdelingen på Personalpartner håndterer kort- og langtidshjelpemidler for Råde, Våler og Moss. Korttidshjelpemidler, som rullatorer og enkle rullestoler, kan lånes gratis hos oss i inntil tre måneder dersom du er bosatt i en av disse kommunene. Hjelpemiddelavdelingen utfører i tillegg enkle service- og monteringsoppdrag av hjelpemidler for de samme kommunene.

Vi lagerfører et bredt utvalg av tekniske hjelpemidler. Servicen innbefatter også utlevering og henting av hjelpemiddelet dersom låntaker ikke selv er i stand til å hente på vårt lager. I tillegg virker vi også som formidler for ut-/innlevering av hjelpemidler til brukere som har et permanent behov. Det vil si hjelpemidler som er rekvirert spesielt til den enkelte bruker gjennom kommunens ergo-/fysioterapitjeneste, hjemmebaserte tjenester eller lege. Hjelpemidler på varig utlån leveres/tilbakeleveres via NAV. I Østfold ligger hovedsentralen på Greåker og distribusjon av varige hjelpemidler skjer på ukentlig basis mellom NAV Hjelpemiddelsentral Østfold og Personalpartner AS.

Krykker er dessverre tatt ut av sortimentet da vi opplever at disse sjeldent blir levert tilbake. I Mosseregionen er det mulig å kjøpe krykker på de fleste apotek. Det er også mulig å kjøpe krykker på Enklere Liv. Nærmeste butikk er på Ski Storsenter.

På eget verksted, og i samarbeid med kommunens personell, kan vi foreta mindre justeringer og tilpasninger av utstyret. Vi utfører også enkle utbedringer dersom dette skulle være nødvendig.

Avdelingen er til enhver tid bemannet med ca.15 personer med 1 avdelingsleder, 2 arbeidsledere og 1 tekniker.

Noe av det vi kan tilby for umiddelbare utlån:

  • Toalettstoler og -forhøyere, arbeidsstoler, dusjkrakker og rullatorer.
  • Rullestoler i ulike varianter.

Har du spørsmål om dette tilbudet kan du henvende deg via telefon, e-post, eller gjerne komme innom oss her i Carlbergveien 5 (ved Rygge storsenter).

 

Åpningstider
Mandag – Fredag: 08.00 – 15.30

Telefon i åpningstiden:
69 26 90 01 (tast 1)

E-post:
hjelpemidler@personalpartner.no

Glenn C. Strøm
Arbeidsleder Hjelpemidler
976 59 791
Ole-Fredrik Granly
Arbeidsleder og tekniker Hjelpemidler
949 81 513
Jan Sørensen
Arbeidsleder Hjelpemidler
405 35 452