Hjelpemidler ber alle som har anledning om å hente/levere hjelpemidler hos oss i Carlbergveien 5.
All overlevering foregår utendørs uten personkontakt og etter smittevernregler.

Les om hvilke tiltak Personalpartner gjør i forbindelse med Covid-19

Hjelpemidler

Hjelpemiddelavdelingen på Personalpartner håndterer kort- og langtidshjelpemidler for Råde, Våler og Moss. Korttidshjelpemidler, som rullatorer og enkle rullestoler, kan lånes gratis hos oss i inntil tre måneder dersom du er bosatt i en av disse kommunene. Hjelpemiddelavdelingen utfører i tillegg enkle service- og monteringsoppdrag av hjelpemidler for de samme kommunene.

Vi lagerfører et bredt utvalg av tekniske hjelpemidler. Servicen innbefatter også utlevering og henting av hjelpemiddelet dersom låntaker ikke selv er i stand til å hente på vårt lager. I tillegg virker vi også som formidler for ut-/innlevering av hjelpemidler til brukere som har et permanent behov. Det vil si hjelpemidler som er rekvirert spesielt til den enkelte bruker gjennom kommunens ergo-/fysioterapitjeneste, hjemmebaserte tjenester eller lege. Hjelpemidler på varig utlån leveres/tilbakeleveres via NAV. I Østfold ligger hovedsentralen på Greåker og distribusjon av varige hjelpemidler skjer på ukentlig basis mellom NAV Hjelpemiddelsentral Østfold og Personalpartner AS.

På eget verksted, og i samarbeid med kommunens personell, kan vi foreta mindre justeringer og tilpasninger av utstyret. Vi utfører også enkle utbedringer dersom dette skulle være nødvendig.

Avdelingen er til enhver tid bemannet med ca.15 personer med 1 avdelingsleder, 2 arbeidsledere og 1 tekniker.

 

Noe av det vi kan tilby for umiddelbare utlån:

  • Toalettstoler og -forhøyere, arbeidsstoler, dusjkrakker og rullatorer.
  • Rullestoler i ulike varianter.

Har du spørsmål om dette tilbudet kan du henvende deg via telefon, e-post, eller gjerne komme innom oss her i Carlbergveien 5 (ved Rygge storsenter).

Åpningstider
Mandag – Fredag: 08.00 – 15.30

Telefon i åpningstiden:
69 26 90 01 (tast 1)

E-post:
hjelpemidler@personalpartner.no

Glenn C. Strøm
Arbeidsleder Hjelpemidler
976 59 791
Ole-Fredrik Granly
Arbeidsleder og tekniker Hjelpemidler
949 81 513
Jan Sørensen
Arbeidsleder Hjelpemidler
405 35 452

Personalpartners tiltak i forbindelse med Covid-19

Oppdatert tirsdag 11.01.2022:

På bakgrunn av nasjonale tiltak i forbindelse med koronaviruset, ser vi oss nødt til å tilpasse tilbudet fra våre arbeidsstasjoner.
Ved at vi sammen tar raske og gode grep, håper vi å bidra så godt vi kan til at spredningen reduseres og at færrest mulig blir smittet og alvorlig syke.

Avdelingene som holder åpen kan ha redusert bemanning og følger sikkerhetstiltak.

Vi oppfordrer derfor alle til å følge med på videre informasjon fra www.FHI.no og din kommune sin hjemmeside: MossVåler og Råde.

Ta gjerne kontakt med oss om dere har spørsmål.