Carlbergveien 5, 1526 Moss
69 26 90 01

Vi søker avdelingsleder til tiltaket Arbeidsforberedende trening – AFT

 Søknadsfrist 17.11.2019
 Stilling utlyst: 30.10.2019

AFT tiltaket skal gi deltakere arbeidstrening med oppfølging. Tiltaket skal bidra til å prøve ut den enkeltes muligheter på arbeidsmarkedet og bidra til å styrke deltakernes mulighet til å komme i arbeid eller utdanning.

Avdelingsleder vil ha personal og resultatansvar og sitter i bedriftens ledergruppe. Avdelingen har 8 ansatte. Avdelingsleder vil ha en sentral rolle i å forbedre og utvikle avdelingens arbeid i tråd med de krav Nav stiller til tiltaket samt Personalpartners virksomhetsplan.

Kompetansekrav:

Vi søker en engasjert avdelingsleder med minimum 3 årig høyskoleutdanning, ledererfaring, relevant faglig kompetanse (arbeidsinkluderingskompetanse) og/eller erfaring med tilsvarende eller andre relevante arbeidsoppgaver.

Det vil være en fordel med kompetanse innen følgende fagområder:

 • Motiverende Intervju(MI)
 • Kognitiv atferdsterapi
 • Supported Employment(SE/IPS)
 • Karriereveiledning

Personlige egenskaper:

 • Gode mellommenneskelig ferdigheter
 • Prosess- og resultatorientert
 • Initiativrik

Søker må ha kompetanse på minst tre av følgende områder:

 • Gjennomført kurs innenfor relevant veiledningsmetodikk
 • Arbeidsmarkedets mekanismer og behov, særlig lokalt arbeidsmarked
 • Yrkes- og karriereveiledning og erfaring med relevante verktøy på området
 • Kompetanse på metoder og verktøy for systematisk kartlegging av arbeidsevne
 • Erfaring fra arbeidsinkludering, tilrettelegging og oppfølging av arbeidsgivere
 • Erfaring fra formidling til lønnet arbeid

Søker må ha sertifikat og disponere egen bil.

Vi kan tilby:

 • Spennende og varierte arbeidsoppgaver innenfor et fagområde i vekst
 • En tydelig fagprofil basert på Supported Employment, Kognitiv terapi, Motiverende Intervju, ulike karriereverktøy og Ringer i Vannet metodikk.
 • Fast stilling
 • Stor innflytelse over egen arbeidssituasjon
 • Godt arbeidsmiljø og gode muligheter for faglig utvikling
 • Konkurransedyktig lønns- og pensjonsordning

 

Spørsmål om den aktuelle stillingen ta kontakt med daglig leder Helge Nilsen (928 25 433).
Søknad med fullstendig CV sendes til e-post: soknad@personalpartner.no.

 


 

Samverket bakeri søker baker

Søknadsfrist: 17.11.2019
Stilling utlyst: 25.10.2019

Samverket har i løpet av 20 åpningsmåneder blitt et av de mest populære møtepunktene i Moss. Nå søker vi etter en baker til å lede bakeridelen videre.

Er du en baker med interesse for sunn og økologisk bakst, et ønske om kreativ utfoldelse i jobben, i tillegg til at du er villig til å skape et godt arbeidsmiljø? Da ønsker vi å høre fra deg!

På Samverket kombinerer vi håndverksbakst med kortreiste råvarer, en sterk miljøprofil og arbeidsinkludering. Som baker hos oss vil du ha en nøkkelrolle med å produsere nyskapende, sunn og økologisk bakst. Vi ønsker at du er en kunnskapsrik, kreativ og nysgjerrig baker som kan videreføre den gode produktutviklingen vi har hatt.

Du vil også ha en rolle som arbeidsleder for team som har opparbeidet seg god erfaring i bakeriet. Teamet består av folk som står utenfor det ordinære arbeidslivet og en lærling, og har bidratt sterkt til at Samverket er det det er i dag. Som leder er det viktig at du er god på oppfølging og har et sterkt ønske om å hjelpe folk inn i en trygg arbeidsdag.

Bakeriet vil være en viktig arena for læring og arbeidspraksis i vårt inkluderingsarbeid. Hos Personalpartner har vi lang erfaring med å hjelpe mennesker inn mot arbeidslivet, og du vil bli en del av et sterkt, tverrfaglig og positivt fagmiljø.

Kvalifikasjoner og egenskaper:

 • Fagbrev som baker eller konditor, erfaring fra faget
 • Faglig kreativitet, en iver etter å skape
 • Gode mellommenneskelige ferdigheter

Arbeidsoppgaver bl.a.:

 • Produksjon av bakevarer
 • Hovedansvar for drift av bakeriet
 • Produktutvikling
 • Arbeidsledelse av mennesker med behov for oppfølging i tett samarbeid med våre jobbkonsulenter

Vi kan tilby:

 • Gode muligheter for eksperimentering
 • Stor innflytelse over egen arbeidssituasjon
 • Gode muligheter for faglig utfoldelse og nyskapning
 • Et meget godt arbeidsmiljø
 • Konkurransedyktig lønns- og pensjonsordning

 

Samverket kan du lese mer om på vår Facebook-side facebook.com/samverket.
Spørsmål om den aktuelle stillingen ta kontakt med personalansvarlig Jørgen Lie (951 06 001).
Søknad med fullstendig CV sendes til e-post: soknad@personalpartner.no.


 

 

Følgende gjelder generelt ved stillinger Personalpartner utlyser, men det kan også forekomme utlysninger som avviker fra dette:

Generelt for stillinger ved Personalpartner

Personalpartner rekrutterer bevisst ansatte med høy faglig kompetanse og arbeider kontinuerlig for å videreutvikle ansattes kompetanse. For tiden har vi et spesielt fokus på forskningsbaserte metoder som Supported Employment, kognitiv terapi og Motiverende samtale i arbeidet vårt

En stillingsannonse ser ofte slik ut:

Arbeidsoppgaver:
Kartlegging av ressurser, interesser og kompetanse hos arbeidssøkere
Bistå arbeidssøkere med å få innpass i det ordinære arbeidslivet slik at de kan få og beholde jobb
Oppfølging og veiledning av arbeidssøkere og arbeidsgivere
Forhandling om ansettelse og lønn for arbeidssøkere i arbeidspraksis
Skriftlig rapportering til NAV
 
Krav til søker:
3-årig høyskole/universitetsutdanning eller tilsvarende. Ved fagstillinger som kokk og baker kreves fagbrev.
Selvstendig og løsningsorientert
Erfaring i arbeid med mennesker
Utadvendt og evne til relasjonsbygging
Kjennskap til arbeidslivet i mossedistriktet vil være en fordel
Disponere egen bil
Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt
Krav til politiattest
               
Vi kan tilby:
Spennende og varierte arbeidsoppgaver innenfor et fagområde i vekst
Stor innflytelse over egen arbeidssituasjon
Godt arbeidsmiljø og gode muligheter for faglig utvikling
Konkurransedyktig lønns- og pensjonsordning

Mangfoldserklæring:
Personalpartner ønsker å være representativ for mangfoldet i befolkningen. Alle kvalifiserte kandidater oppfordres til å søke stilling i vår bedrift uavhengig av alder, kjønn, seksuell legning, funksjonshemming eller etnisk bakgrunn.