Carlbergveien 5, 1526 Moss
69 26 90 01

Kan du tenke deg en annerledes IT-jobb hvor du også skaper meningsfullt arbeid?

DeleteIT er en del av Personalpartner AS som bidrar til en aktiv arbeidsdeltakelse for personer som står utenfor det ordinære arbeidsmarkedet i Mosseregionen.

DeleteIT har spesialisert seg på sikker sletting av lagringsmedier, og utfører en komplett tjeneste med transport, sletting og gjenvinning/gjenbruk av utstyr og komponenter.

For våre kunder utfører vi sletteoppdrag av alt fra minnekort til lagringsmedier i større serverparker. Med slike oppdrag er kundens sikkerhet vår høyeste prioritet, noe vår verdikjede er utviklet for å ivareta til enhver tid. Vi er opptatt av å utnytte gjenbruksverdien i datautstyret vi får inn og vi oppgraderer og videreselger datautstyr som kan brukes videre. DeleteIT er godkjent Microsoft Refurbisher.

 

Arbeidsoppgaver

Som arbeidsleder har du ansvar for avdelingens drift og personale.

 

Avdelingsansvar:

 • Kvalitetssikre hele verdikjeden til DeleteIT
 • Salg og markedsføring av DeleteIT; kundekontakt med nye og eksisterende kunder
 • Kontinuerlig tjeneste- og produktutvikling; sikre at DeleteIT tilbyr aktuelle tjenester som imøtekommer vårt markeds forventinger

Personalansvar:

 • Veilede og følge opp deltakerkolleger og personer i arbeidspraksis

 

Kompetansekrav

 • Fortrinnsvis høyskoleutdanning innen helse- og/eller IT-fag
 • Relevant fagutdanning og realkompetanse kan kompensere for kravet om høyskoleutdanning

 

Ønskede kvalifikasjoner/egenskaper

 • Interesse for IT-sikkerhet og personvern
 • God teknisk forståelse
 • Veiledningskompetanse
 • Erfaring med opplæring
 • Kjennskap til lokalt næringsliv
 • Trygg i salgsrollen

 

Vi kan tilby

 • Spennende og varierte arbeidsoppgaver innenfor et fagområde i vekst
 • Stor innflytelse over egen arbeidssituasjon
 • Godt arbeidsmiljø og gode muligheter for faglig utvikling
 • Konkurransedyktig lønns- og pensjonsordning

 

For å søke på stillingen, last opp søknadsbrev og fullstendig CV via annonsen på Finn.no: https://www.finn.no/job/fulltime/ad.html?finnkode=181665016 
Dersom du har spørsmål til stillingen kan Ulrik Rosted kontaktes på epost, ulrik.rosted@personalpartner.no.


Følgende gjelder generelt ved stillinger Personalpartner utlyser, men det kan også forekomme utlysninger som avviker fra dette:

 

Generelt for stillinger ved Personalpartner

Personalpartner rekrutterer bevisst ansatte med høy faglig kompetanse og arbeider kontinuerlig for å videreutvikle ansattes kompetanse. For tiden har vi et spesielt fokus på forskningsbaserte metoder som Supported Employment, kognitiv terapi og Motiverende samtale i arbeidet vårt

En stillingsannonse ser ofte slik ut:

Arbeidsoppgaver:
Kartlegging av ressurser, interesser og kompetanse hos arbeidssøkere
Bistå arbeidssøkere med å få innpass i det ordinære arbeidslivet slik at de kan få og beholde jobb
Oppfølging og veiledning av arbeidssøkere og arbeidsgivere
Forhandling om ansettelse og lønn for arbeidssøkere i arbeidspraksis
Skriftlig rapportering til NAV
 
Krav til søker:
3-årig høyskole/universitetsutdanning eller tilsvarende. Ved fagstillinger som kokk og baker kreves fagbrev.
Selvstendig og løsningsorientert
Erfaring i arbeid med mennesker
Utadvendt og evne til relasjonsbygging
Kjennskap til arbeidslivet i mossedistriktet vil være en fordel
Disponere egen bil
Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt
Krav til politiattest
               
Vi kan tilby:
Spennende og varierte arbeidsoppgaver innenfor et fagområde i vekst
Stor innflytelse over egen arbeidssituasjon
Godt arbeidsmiljø og gode muligheter for faglig utvikling
Konkurransedyktig lønns- og pensjonsordning

Mangfoldserklæring:
Personalpartner ønsker å være representativ for mangfoldet i befolkningen. Alle kvalifiserte kandidater oppfordres til å søke stilling i vår bedrift uavhengig av alder, kjønn, seksuell legning, funksjonshemming eller etnisk bakgrunn.