Carlbergveien 5, 1526 Moss
69 26 90 01

 

Håndverksbaker

 

Sted:  Moss
Publisert: 03.10.2017
Søknadsfrist: Søndag 15.10.2017
Stilling:
Fast
Kontakt: Ulrik Rosted
E-post: ulrik.rosted@personalpartner.no
Telefon: 47337138
Hjemmeside: www.personalpartner.no

 

 

Er du håndverksbakeren vi leter etter?

 

I ærverdige lokaler sentralt i Moss åpner snart et spennende kafékonsept. Her vil vi kombinere økologisk håndverksbakeri, butikk med miljøvennlige kvalitetsprodukter og redesign. Vi ønsker at dette skal bli et godt møtested for folk i byen vår.

Håndverksbakeriet vil være en treningsarena med et godt arbeidsfellesskap for personer som for tiden står utenfor det ordinære arbeidslivet eller har et tilrettelagt opplæringsløp. Som baker vil du få ansvar for å utvikle vårt økologiske håndverksbakeri, og i rollen som arbeidsleder bidra til å styrke menneskers mestringstro i tett samarbeid med Personalpartners jobbkonsulenter.

 

Vi tror at den rette personen har:

  • bakeerfaring og er klar for å lede et bakeri
  • entusiasme for å eksperimentere og utvikle nye bakervarer
  • interesse for surdeig og økologisk bakst
  • gode evner til å veilede mennesker med behov for oppfølging på arbeidsplassen

 

Hos oss tror vi at du vil trives med:

  • en spennende og givende hverdag – du vil skape verdi på mange fronter
  • et faglig sterkt team i veiledningsarbeidet
  • arbeidstid 07-15, god lønns- og pensjonsordning

 

Personalpartner AS skal legge til rette for aktiv arbeidsdeltakelse for personer som står utenfor det ordinære arbeidslivet i mosseregionen. Ved å skape arbeidsplasser ved våre skjermede arbeidsstasjoner, og gjennom et tett samarbeid med lokalt næringsliv, gir vi mennesker muligheten til arbeidstrening for tilbakeføring til ordinært arbeid. Våre arbeidsstasjoner gir en meningsfull jobbhverdag for mennesker som trenger tilrettelagte arbeidsoppgaver.

 

Det er en arbeidspolitisk målsetting å tilby profesjonell arbeidsavklaring, rekruttering og formidlingsbistand til arbeidssøkere slik at samfunnet kan nyttiggjøre seg tilgjengelig arbeidsevne.

Generelt for stillinger ved Personalpartner

Personalpartner rekrutterer bevisst ansatte med høy faglig kompetanse og arbeider kontinuerlig for å videreutvikle ansattes kompetanse. For tiden har vi et spesielt fokus på forskningsbaserte metoder som Supported Employment, kognitiv terapi og Motiverende samtale i arbeidet vårt

En stillingsannonse ser ofte slik ut:

Arbeidsoppgaver:
Kartlegging av ressurser, interesser og kompetanse hos arbeidssøkere
Bistå arbeidssøkere med å få innpass i det ordinære arbeidslivet slik at de kan få og beholde jobb
Oppfølging og veiledning av arbeidssøkere og arbeidsgivere
Forhandling om ansettelse og lønn for arbeidssøkere i arbeidspraksis
Skriftlig rapportering til NAV
 
Krav til søker:
3-årig høyskole/universitetsutdanning eller tilsvarende. Ved fagstillinger som kokk og baker kreves fagbrev.
Selvstendig og løsningsorientert
Erfaring i arbeid med mennesker
Utadvendt og evne til relasjonsbygging
Kjennskap til arbeidslivet i mossedistriktet vil være en fordel
Disponere egen bil
Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt
Krav til politiattest
               
Vi kan tilby:
Spennende og varierte arbeidsoppgaver innenfor et fagområde i vekst
Stor innflytelse over egen arbeidssituasjon
Godt arbeidsmiljø og gode muligheter for faglig utvikling
Konkurransedyktig lønns- og pensjonsordning

Mangfoldserklæring:
Personalpartner ønsker å være representativ for mangfoldet i befolkningen. Alle kvalifiserte kandidater oppfordres til å søke stilling i vår bedrift uavhengig av alder, kjønn, seksuell legning, funksjonshemming eller etnisk bakgrunn.