Carlbergveien 5, 1526 Moss
69 26 90 01

Jobbkonsulent Arbeidsrettet rehabilitering / Avklaring

 • Prosjektstillinger for 1 år og med mulighet for fast ansettelse

Kompetansekrav:

 • Treårig høyskoleutdannelse med helse og sosialfaglig bakgrunn.
 • Erfaring innenfor Arbeidsrettet rehabilitering og/ eller Avklaring
 • Utadvendt og resultatorientert innstilling.
 • God skriftlig og muntlig framstillingsevne.
 • Personlig egnethet.
 • Disponere egen bil.

Arbeidsoppgaver bl.a.:

 • Målrettet veiledning av deltakerne i tiltaket.
 • Identifisere brukers ressurser og utfordringer i forhold til jobb.
 • Rapportering til vår oppdragsgiver NAV Moss arbeid
 • Gruppeundervisning, treningsgrupper og teamarbeid
 • Bistå arbeidssøkere med jobbsøk
 • Oppfølging og veiledning av arbeidssøkere i jobb

 

Vi kan tilby:

–     Spennende og varierte arbeidsoppgaver innenfor et fagområde i vekst

–     Stor innflytelse over egen arbeidssituasjon

–     Godt arbeidsmiljø og gode muligheter for faglig utvikling

–     Konkurransedyktig lønns- og pensjonsordning

For nærmere informasjon om aktuelle stillinger ta kontakt med; Marit S. Løes Tel.

93 68 52 17 eller Helge Jan Nilsen Tel. 92 82 54 33.

Søknad med fullstendig CV sendes innen 18. mai 2018 til Personalpartner AS. på e-post: soknad@personalpartner.no. Tiltredelse august

Generelt for stillinger ved Personalpartner

Personalpartner rekrutterer bevisst ansatte med høy faglig kompetanse og arbeider kontinuerlig for å videreutvikle ansattes kompetanse. For tiden har vi et spesielt fokus på forskningsbaserte metoder som Supported Employment, kognitiv terapi og Motiverende samtale i arbeidet vårt

En stillingsannonse ser ofte slik ut:

Arbeidsoppgaver:
Kartlegging av ressurser, interesser og kompetanse hos arbeidssøkere
Bistå arbeidssøkere med å få innpass i det ordinære arbeidslivet slik at de kan få og beholde jobb
Oppfølging og veiledning av arbeidssøkere og arbeidsgivere
Forhandling om ansettelse og lønn for arbeidssøkere i arbeidspraksis
Skriftlig rapportering til NAV
 
Krav til søker:
3-årig høyskole/universitetsutdanning eller tilsvarende. Ved fagstillinger som kokk og baker kreves fagbrev.
Selvstendig og løsningsorientert
Erfaring i arbeid med mennesker
Utadvendt og evne til relasjonsbygging
Kjennskap til arbeidslivet i mossedistriktet vil være en fordel
Disponere egen bil
Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt
Krav til politiattest
               
Vi kan tilby:
Spennende og varierte arbeidsoppgaver innenfor et fagområde i vekst
Stor innflytelse over egen arbeidssituasjon
Godt arbeidsmiljø og gode muligheter for faglig utvikling
Konkurransedyktig lønns- og pensjonsordning

Mangfoldserklæring:
Personalpartner ønsker å være representativ for mangfoldet i befolkningen. Alle kvalifiserte kandidater oppfordres til å søke stilling i vår bedrift uavhengig av alder, kjønn, seksuell legning, funksjonshemming eller etnisk bakgrunn.