Carlbergveien 5, 1526 Moss
69 26 90 01

Vi søker etter daglig leder

Personalpartner skal ansette ny daglig leder med ansvar for å lede og utvikle bedriften og ansatte videre. Vi søker en kommersiell leder, men også en leder sterkt motivert for kompetanseutvikling av kolleger med bistandsbehov.

Rett kandidat til stillingen identifiserer seg med bedriftens samfunnsoppdrag og verdier. Vi oppfordrer også interne til å søke.

Hovedoppgaver:
  • Lede bedriften etter vedtekter og retningslinjer fra eierkommunene og fra arbeidsmarkedsmyndighet.
  • Utvikle en ledergruppe og ansatte med inkluderingskompetanse og gjennomføringsevne.
  • Kvalitetssikre og forbedre våre arbeidsprosesser.
  • Utvikle allianser og bransjetilhørighet.
Egenskaper:
  • Dokumentert ledererfaring.
  • Planmessig og strukturert.
  • Faglig, endringsorientert og engasjert.
  • Erfaring fra våre målgrupper.
  • Erfaring fra IKT til opplæring og brukermedvirkning.

 

Vi kan tilby en meningsfylt jobb og et godt arbeidsmiljø.

Søknad med kopier av attester og vitnemål sendes e-post; helge.nilsen@personalpartner.no innen 20. august 2019.

 


 

Følgende gjelder generelt ved stillinger Personalpartner utlyser, men det kan også forekomme utlysninger som avviker fra dette:

Generelt for stillinger ved Personalpartner

Personalpartner rekrutterer bevisst ansatte med høy faglig kompetanse og arbeider kontinuerlig for å videreutvikle ansattes kompetanse. For tiden har vi et spesielt fokus på forskningsbaserte metoder som Supported Employment, kognitiv terapi og Motiverende samtale i arbeidet vårt

En stillingsannonse ser ofte slik ut:

Arbeidsoppgaver:
Kartlegging av ressurser, interesser og kompetanse hos arbeidssøkere
Bistå arbeidssøkere med å få innpass i det ordinære arbeidslivet slik at de kan få og beholde jobb
Oppfølging og veiledning av arbeidssøkere og arbeidsgivere
Forhandling om ansettelse og lønn for arbeidssøkere i arbeidspraksis
Skriftlig rapportering til NAV
 
Krav til søker:
3-årig høyskole/universitetsutdanning eller tilsvarende. Ved fagstillinger som kokk og baker kreves fagbrev.
Selvstendig og løsningsorientert
Erfaring i arbeid med mennesker
Utadvendt og evne til relasjonsbygging
Kjennskap til arbeidslivet i mossedistriktet vil være en fordel
Disponere egen bil
Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt
Krav til politiattest
               
Vi kan tilby:
Spennende og varierte arbeidsoppgaver innenfor et fagområde i vekst
Stor innflytelse over egen arbeidssituasjon
Godt arbeidsmiljø og gode muligheter for faglig utvikling
Konkurransedyktig lønns- og pensjonsordning

Mangfoldserklæring:
Personalpartner ønsker å være representativ for mangfoldet i befolkningen. Alle kvalifiserte kandidater oppfordres til å søke stilling i vår bedrift uavhengig av alder, kjønn, seksuell legning, funksjonshemming eller etnisk bakgrunn.