Carlbergveien 5, 1526 Moss
69 26 90 01

Vi søker:

Jobbkonsulenter 

Vi har behov for å finne to nye kolleger til 100 % stillinger fra juni 2018 i arbeidsmarkedstiltaket AFT, Arbeidsforberedende trening. Det er en arbeidspolitisk målsetting å tilby profesjonell arbeidsavklaring, rekruttering og formidlingsbistand til arbeidssøkere slik at samfunnet kan nyttiggjøre seg tilgjengelig arbeidsevne. 

Arbeidsoppgaver:

 • Kartlegging av ressurser, interesser og kompetanse hos arbeidssøkere
 • Bistå arbeidssøkere med å få innpass i det ordinære arbeidslivet slik at de kan få og beholde jobb
 • Oppfølging og veiledning av arbeidssøkere og arbeidsgivere
 • Forhandling om ansettelse og lønn for arbeidssøkere i arbeidspraksis
 • Skriftlig rapportering til NAV 

Krav til søker:

 • 3-årig høyskole/universitetsutdanning eller tilsvarende
 • Selvstendig og løsningsorientert
 • Erfaring i arbeid med mennesker, gjerne fra tiltaksarbeid
 • Utadvendt og evne til relasjonsbygging
 • Kjennskap til arbeidslivet i mossedistriktet vil være en fordel
 • Disponere egen bil
 • Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt
 • Krav til politiattest

Vi kan tilby:

 • Spennende og varierte arbeidsoppgaver innenfor et fagområde i vekst
 • Stor innflytelse over egen arbeidssituasjon
 • Godt arbeidsmiljø og gode muligheter for faglig utvikling
 • Konkurransedyktig lønns- og pensjonsordning

 For ytterlig informasjon: Kontakt Helge Nilsen, 928 25 433

Søknad med CV sendes: Personalpartner AS, Postboks 582, 1522 Moss (merket ”søknad jobb”) eller e-post: soknad@personalpartner.no innen 23. mars 2018.

 

Personalpartner AS skal legge til rette for aktiv arbeidsdeltakelse for personer som står utenfor det ordinære arbeidslivet i mosseregionen. Ved å skape arbeidsplasser ved våre skjermede arbeidsstasjoner, og gjennom et tett samarbeid med lokalt næringsliv, gir vi mennesker muligheten til arbeidstrening for tilbakeføring til ordinært arbeid. Våre arbeidsstasjoner gir en meningsfull jobbhverdag for mennesker som trenger tilrettelagte arbeidsoppgaver.

 

Det er en arbeidspolitisk målsetting å tilby profesjonell arbeidsavklaring, rekruttering og formidlingsbistand til arbeidssøkere slik at samfunnet kan nyttiggjøre seg tilgjengelig arbeidsevne.

Generelt for stillinger ved Personalpartner

Personalpartner rekrutterer bevisst ansatte med høy faglig kompetanse og arbeider kontinuerlig for å videreutvikle ansattes kompetanse. For tiden har vi et spesielt fokus på forskningsbaserte metoder som Supported Employment, kognitiv terapi og Motiverende samtale i arbeidet vårt

En stillingsannonse ser ofte slik ut:

Arbeidsoppgaver:
Kartlegging av ressurser, interesser og kompetanse hos arbeidssøkere
Bistå arbeidssøkere med å få innpass i det ordinære arbeidslivet slik at de kan få og beholde jobb
Oppfølging og veiledning av arbeidssøkere og arbeidsgivere
Forhandling om ansettelse og lønn for arbeidssøkere i arbeidspraksis
Skriftlig rapportering til NAV
 
Krav til søker:
3-årig høyskole/universitetsutdanning eller tilsvarende. Ved fagstillinger som kokk og baker kreves fagbrev.
Selvstendig og løsningsorientert
Erfaring i arbeid med mennesker
Utadvendt og evne til relasjonsbygging
Kjennskap til arbeidslivet i mossedistriktet vil være en fordel
Disponere egen bil
Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt
Krav til politiattest
               
Vi kan tilby:
Spennende og varierte arbeidsoppgaver innenfor et fagområde i vekst
Stor innflytelse over egen arbeidssituasjon
Godt arbeidsmiljø og gode muligheter for faglig utvikling
Konkurransedyktig lønns- og pensjonsordning

Mangfoldserklæring:
Personalpartner ønsker å være representativ for mangfoldet i befolkningen. Alle kvalifiserte kandidater oppfordres til å søke stilling i vår bedrift uavhengig av alder, kjønn, seksuell legning, funksjonshemming eller etnisk bakgrunn.