Carlbergveien 5, 1526 Moss
69 26 90 01

Organisasjoner som kan gi støtte

Her finner du en oversikt over organisasjoner som kan være til hjelp og støtte for deg. Snakk med din kontaktperson hos oss om du har spørsmål knyttet til dette.

 

Helsetjenester Moss kommune:
http://www.moss.kommune.no/helse-omsorg-og-sosiale-tjenester/

Helsetjenester Rygge kommune:
http://www.rygge.kommune.no/no/Globalmeny/Tjenester/Helse/

Helsetjenester Råde kommune:
https://www.rade.kommune.no/tjenester/helse/

Helsetjenester Våler kommune:
http://www.valer-of.kommune.no/artikler/helse-og-omsorg

Distrikspsykiatriske sentra DPS Sykehuset Østfold:
http://www.sykehuset-ostfold.no/omoss_/avdelinger_/distriktspsykiatrisk-sentre-dps_

TIPS – Tidlig intervensjon ved psykose:
http://www.siv.no/aktuelt_/tema_/tips_/Sider/side.aspx

Norsk forbund for utviklingshemmede:
http://www.nfunorge.org/

Autismeforeningen i Norge:
http://autismeforeningen.no/  

Norges fibromyalgiforbund:
http://www.fibromyalgi.no/

Veteranforbundet:
http://www.siops.no/

Informasjon og hjelp ved vold og overgrep:
http://utenvold.no/