Organisasjoner som kan gi støtte

Her finner du en oversikt over organisasjoner som kan være til hjelp og støtte for deg. Snakk med din kontaktperson hos oss om du har spørsmål knyttet til dette.

 

Helsetjenester Moss kommune:
https://www.moss.kommune.no/alle-tjenester/helse-omsorg-og-mestring/oversikt-over-tjenester-i-helse-og-mestring/

Helsetjenester Råde kommune:
https://www.rade.kommune.no/tjenester/helse-omsorg-og-levekar/

Helsetjenester Våler kommune:
https://www.valer-of.kommune.no/helse-og-velferd

Distrikspsykiatriske sentra DPS Sykehuset Østfold:
https://sykehuset-ostfold.no/avdelinger/klinikk-for-psykisk-helsevern-og-rusbehandling/dps-nordre-ostfold/dps-nordre-ostfold-polikliniske-tjenester-moss

TIPS – Tidlig intervensjon ved psykose:
https://www.sykehuset-innlandet.no/behandlinger/tidlig-intervensjon-ved-psykose-tips/

Norsk forbund for utviklingshemmede:
http://www.nfunorge.org/

Autismeforeningen i Norge:
http://autismeforeningen.no/  

Norges fibromyalgiforbund:
http://www.fibromyalgi.no/

Veteranforbundet:
http://www.siops.no/

Informasjon og hjelp ved vold og overgrep:
http://utenvold.no/
https://dinutvei.no
tryggest.no – 69250550
hjelpekilden.no