Carlbergveien 5, 1526 Moss
69 26 90 01

Logo aiLaering

Anbefalte kurs på aiLæring og andre nyttige linker

ARBEIDSFORBEREDENDE TRENING (AFT)

Ditt NAV
Dette kurset er ment for deg som trenger hjelp til å bruke Ditt NAV på Internett.

Veien til jobb
Et kurs som tar deg gjennom prosessen med å skrive en CV, søknad og referanseliste, samt se på de ulike måtene å finne de ledige jobbene på.

Selvledelse
Et kurs hvor du lærer metoder for bedre selvledelse og håndtere «krysspress» fra ulike interesser på gode måter.

Nettvett
Nettvett introduserer deg for hva Internet er, og hvordan du trygt og sikkert kan bruke det.

ARBEIDSRETTET REHABILITERING (ARR)

Ditt NAV
Dette kurset er ment for deg som trenger hjelp til å bruke Ditt NAV på Internett.

Veien til jobb
Et kurs som tar deg gjennom prosessen med å skrive en CV, søknad og referanseliste, samt se på de ulike måtene å finne de ledige jobbene på.

AVKLARING

Ditt NAV
Dette kurset er ment for deg som trenger hjelp til å bruke Ditt NAV på Internett.

Veien til jobb
Et kurs som tar deg gjennom prosessen med å skrive en CV, søknad og referanseliste, samt se på de ulike måtene å finne de ledige jobbene på.

Lærekandidat

VTA - Varig tilrettelagt arbeid

BASISKOMPETANSE

Omvendt undervisning
Kurset viser hvordan digitale verktøy kan øke kvaliteten, produktiviteten og effektivisere opplæring.

Den gylne pennen
Et grunnkurs som gir en innføring i de viktigste klarspråkteknikkene.

Regnehjelpen
Et nettsted for voksne som ønsker å bli bedre i regning.

Norsksidene
Ressurssider med undervisningsopplegg og oppgaver for å forbedre rettskriving.

Lese og skriveopplæring for voksne
Et program med arbeidsoppgaver som gir voksne trening i blant annet ord- og lydkombinasjoner.

Eksterne kurs og linker (utenfor aiLæring)

Selvhjelp
Selvhjelp ved ulike former for psykiske helseproblemer.

Kompetanse Norge
Kunnskapsdepartementets side for et inkluderende arbeids- og samfunnsliv.

Opplever du problemer på aiLæring kan du klikke her for å søke etter svar.