Videoguider til kassesystemet vårt

Her finner du videoklipp om kasseprogrammet vårt.
Se over disse og lær deg det som tas opp. Dette vil hjelpe deg mye når du jobber i kassa.

Starte og avslutte dagen
Logg inn og start dagen
Avslutt dagen
Opplæring i bruk av kassa
Opplæring i kasseprogrammet
Bytte papirrull på printer
Kvittering på epost
Feilsøking
Vanlige løsninger på feil
Kvittering skrives ikke ut, og du kommer ikke videre
Tømme utskriftsminne på terminal