Åpenhet

Personalpartner AS og Personalpartner Arbeid og Inkludering AS driver arbeidsinkluderingstjenester og produksjonsvirksomhet i den hensikt å skape arenaer for arbeidsinkludering. Bedriften leverer arbeidsrettede tiltak som Arbeidsforberedende Trening og Varig tilrettelagt arbeid på oppdrag fra NAV.

En fullstendig oversikt over bedriftens virksomhet finnes på http://personalpartner.no

Bedriften er sertifisert på den europeiske kvalitets- og ledelsesstandarden for velferdsbedrifter, Equass, hvis noen av kravene er å jobbe for menneskerettigheter, som for eksempel retten til arbeid og retten til å bli behandlet med verdighet. Vi er også Miljøfyrtårnsertifisert, monitorerer leverandørkjedene med tanke på vårt miljøavtrykk og utarbider årlig eget miljøregnskap.

Retningslinjer og rutiner for å håndtere faktiske og potensielle negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, beskrives, rapporteres og behandles i bedriftens system for kvalitet,  4humantqm. Avvik behandles av bedriftens ledergruppe og rapporteres til bedriftens styre.

Vi kartlegger og etterspør aktuelle leverandørers aktsomhetsvurderinger, kontraktsvilkår og påvirkning på ytre miljø. Disse vurderingene danner grunnlag for vår aktsomhets-/risikovurdering.

I de tilfeller Personalpartner AS og Personalpartner Arbeid og Inkludering AS kjøper varer og tjenester som Direktoratet for Økonomiforvaltning beskriver som høy risiko, vil vi for eksempel kunne be om å få se arbeidskontrakter ved kontraktsinngåelse.