Lunchkafé

Lunchkafé er en arbeidsstasjon der deltakerne kan bygge mestringstillit når det gjelder arbeidsoppgaver og kollegafellesskap. Det er stort fokus på variert kosthold og tilberedelse av mat fra naturlige råvarer. Det brukes minst mulig halv- og helfabrikata. Lunchkafé tilbyr deltakere og ansatte sunn og næringsrik mat til kostpris i arbeidstiden. Arbeidsstasjonen tilbyr oppgaver som er relevante til arbeid med mat, hygiene, kundebehandling og kasse.

Sommerstengt i 3 uker fra mandag 12.juli.
Vanlige åpningstider fra mandag 02.august.

Åpningstider:
Mandag – fredag: 07.30 – 15.00

Jon E. Ødegaard
Arbeidsleder og kokk Lunchkafé
917 57 590

Personalpartners tiltak i forbindelse med Covid-19

Oppdatert mandag 28.juni:

På bakgrunn av nasjonale tiltak i forbindelse med koronaviruset, ser vi oss nødt til å tilpasse tilbudet fra våre arbeidsstasjoner.
Ved at vi sammen tar raske og gode grep, håper vi å bidra så godt vi kan til at spredningen reduseres og at færrest mulig blir smittet og alvorlig syke.

Avdelingene som holder åpent har redusert bemanning og følger sikkerhetstiltak.

Vi går nå inn i en krevende periode hvor det kreves klokskap av oss alle.
Dette er en helt spesiell og ekstraordinær situasjon der ting kan endre seg raskt.
Vi oppfordrer derfor alle til å følge med på videre informasjon fra www.FHI.no og din kommune sin hjemmeside: MossVåler og Råde.

Ta gjerne kontakt med oss om dere har spørsmål.