Snekkerverksted

På Snekkerverkstedet fremstiller vi treprodukter du finner i Samverket. Vi pusser opp møbler vi får via vår bruktbutikk og setter et unikt preg på hver enkelt produkt. Vi er også opptatt av produktutvikling og du finner stadig nye spennende varer levert fra oss til Samverket. Spesielt stolt er vi av vårt fuglehus Meisebu!

Følg Samverket på Facebook eller Instagram for å se hva vi lager.

Tommy Andresen
Arbeidsleder Snekker og vedlikehold
952 70 845

Personalpartners tiltak i forbindelse med Covid-19

Gjelder fra mandag 26.april.

På bakgrunn av nasjonale tiltak i forbindelse med koronaviruset, ser vi oss nødt til å tilpasse tilbudet fra våre arbeidsstasjoner.
Ved at vi sammen tar raske og gode grep, håper vi å bidra så godt vi kan til at spredningen reduseres og at færrest mulig blir smittet og alvorlig syke.

Avdelingene som holder åpent har redusert bemanning og følger sikkerhetstiltak.

Vi går nå inn i en krevende periode hvor det kreves klokskap av oss alle.
Dette er en helt spesiell og ekstraordinær situasjon der ting kan endre seg raskt.
Vi oppfordrer derfor alle til å følge med på videre informasjon fra www.FHI.no og din kommune sin hjemmeside: MossVåler og Råde.

Ta gjerne kontakt med oss om dere har spørsmål.