Oppfølging (Helgerødgata 11)

Oppfølgingstiltaket ved Personalpartner leveres i samarbeid med NAV, og er ment for deg som trenger bistand til å få og beholde arbeid. Tiltaket passer også for deg som har et arbeidsforhold du er sykemeldt fra, og hvor det er behov for bistand i tilbakeføringsprosessen. Oppfølgingen som gis er individuelt rettet.

Oppfølgingstiltaket kan inneholde:

 • Veiledning og råd i prosessen mot å få eller beholde arbeid
 • Karriereveiledning og bistand til å finne arbeid som matcher dine ressurser, verdier og interesser
 • Jobbsøk
 • Tilrettelegging og oppfølging på arbeidsplassen
 • Bistand til å skaffe ordinært arbeid gjennom for eksempel hospitering, jobbsmak eller arbeidspraksis
 • Nettverksbygging
 • Jobbstøtte
 • Opplæring i jobbrelaterte ferdigheter

Tiltaket varer i inntil 6 måneder, med mulighet for forlengelse.

 

Oppfølgingstiltaket ved Personalpartner:

Ved Personalpartner har vi et bredt sammensatt team av jobbkonsulenter med lang erfaring innen arbeidsinkludering og formidling. Våre jobbkonsulenter har ulik fagbakgrunn, og sammen utgjør vi et team med ergoterapeut, sykepleier, sosionom, fysioterapeut, pedagoger og personer med bakgrunn fra rekrutteringsbransjen. Personalpartner har et stort nettverk av samarbeidspartnere og bedrifter, samt god kompetanse om regionens nærings- og arbeidsliv.

 

For jobbsøkere:
 • Det er NAV som henviser deg til tiltaket.
 • Når tiltaket mottar din innsøking fra NAV, kontakter vi deg for å avtale oppstart.
 • Du får en personlig jobbkonsulent som skal bistå deg gjennom hele prosessen i tiltaket.
 • Dersom du er i et arbeidsforhold, så kan oppfølgingen skje på arbeidsplassen.

 

 

Ta kontakt!

Velkommen til våre lokaler i Helgerødgata 11 på Jeløya.

Besøksadresse Oppfølging (Jeløya)

Kristian Leines
Avdelingsleder Oppfølging
476 25 858
Gunhild Broen
Jobbkonsulent
905 39 234
Heidi Inez Moe
Jobbkonsulent
404 08 806
Marte Marie Nyheim
Jobbkonsulent
969 48 393
Jorunn Braskerud
Jobbkonsulent
992 43 133
Tonje Brekke
Jobbkonsulent
932 00 129
Jostein Nilsson
Jobbkonsulent
900 24 923
Espen Fossum
Jobbkonsulent
957 99 089
Cathrine Meum Simensen
Jobbkonsulent
958 29 496
Caroline Hvidsten
Jobbkonsulent
489 97 845
Martine Fjeld
Jobbkonsulent
977 59 600
Diane Andreassen
Jobbkonsulent
932 17 901
Anne Breda
Jobbkonsulent
926 07 437
Anne Grethe Botnedal
Jobbkonsulent
456 37 982
Sissal Bjerke Hansen
Jobbkonsulent
924 65 087

Personalpartners tiltak i forbindelse med Covid-19

Oppdatert tirsdag 10.august:

På bakgrunn av nasjonale tiltak i forbindelse med koronaviruset, ser vi oss nødt til å tilpasse tilbudet fra våre arbeidsstasjoner.
Ved at vi sammen tar raske og gode grep, håper vi å bidra så godt vi kan til at spredningen reduseres og at færrest mulig blir smittet og alvorlig syke.

Avdelingene som holder åpen kan ha redusert bemanning og følger sikkerhetstiltak.

Vi oppfordrer derfor alle til å følge med på videre informasjon fra www.FHI.no og din kommune sin hjemmeside: MossVåler og Råde.

Ta gjerne kontakt med oss om dere har spørsmål.