Carlbergveien 5, 1526 Moss
69 26 90 01

Avklaring

Avklaring skal bidra til individuell systematisk kartlegging og vurdering av arbeidsevne. Avklaring skal også bidra til å kartlegge eventuelle behov for bistand for å komme inn på arbeidsmarkedet eller beholde nåværende arbeid.  Det er også en målsetting at hver enkelt deltaker får økt innsikt i sine muligheter på arbeidsmarkedet og innsikt i egne ressurser og ferdigheter i jobbsammenheng. Avklaringstiltaket varer i fire uker, men det er mulig å søke forlengelse med fire + fire uker til dersom det er hensiktsmessig og nødvendig.

 

Innhold i tiltaket

Hos oss møter du et team bestående av fem veiledere og en arbeidspsykolog. Du vil få en fast veileder som vil følge deg gjennom ditt tiltaksløp, men du vil også møte resten av avklaringsteamet i felles temaer og gruppesamlinger.  Vi benytter ofte ordinært arbeid som mål og middel i Personalpartner, og samarbeider med mange arbeidsgivere. Det vil vi også gjøre i hver enkelt deltakers sak, det være seg om du har en arbeidsgiver fra før eller du trenger bistand til å komme inn på arbeidsmarkedet. Vi har mange muligheter til å hjelpe deg med å få testet ut din arbeidsevne innenfor områder som er interessante for deg og kan også tilby arbeidstrening på en av våre arbeidsstasjoner i Carlbergveien 5.

 

Tiltaket består av:

Individuell oppfølging
Veilederen er den som sammen med deg vil ha hovedansvaret for ditt tiltaksløp. Hun/han vil ha ansvar for din ukeplan med relevante aktiviteter som veiledningssamtaler, arbeidstrening, karriereveiledning, kontakt med arbeidsgiver, kontakt med praksissted, fysisk aktivitet, samarbeid med lege og NAV eller andre instanser. På den måten kan du få den tilretteleggingen du har behov for. Antall timer på ukeplanen tilpasses din situasjon, men vil minimum være tolv timer per uke.

Kurs i grupper
Vi tilbyr en kurspakke bestående av temaer som er relevante for de fleste som trenger avklaring eller trenger hjelp til å være i/komme tilbake til arbeidslivet. Vi tilbyr også «arbeidskroker» der du arbeider individuelt, men hvor du befinner deg sammen med andre i ei gruppe. Gruppetemaene vil inneholde undervisning, men også egenrefleksjon og samtale i små grupper.

Individuell egenaktivitet
Ut fra gruppetemaer og arbeidskroker har vi laget et arbeidshefte som du kan arbeide videre med selv eller sammen med din veileder. Interessekartlegging, karriereorientering, egentrening, utarbeidelse av CV og søknad samt jobbsøk kan også være aktuelle egenaktiviteter.

Arbeidsrom
I arbeidsrommet kan du jobbe med CV, jobbsøknad eller gjennomføre nettbaserte kurs. Personalpartner tilbyr kurs hos aiLæring til alle sine tiltaksdeltagere. aiLæring er en felles læringsplattform for medlemsbedrifter i Arbeid & Inkludering
Klikk deg inn her for å se hvilke kurs vi anbefaler.

Nina G. Hoel
Avdelingsleder Avklaring
483 29 538
Jannicke A. Halvorsen
Jobbkonsulent
900 12 856
Heidi Inez Moe
Jobbkonsulent
404 08 806
Marte Marie Nyheim
Jobbkonsulent
969 48 393