Carlbergveien 5, 1526 Moss
69 26 90 01

Arbeidsrettet rehabilitering til Personalpartner AS

ARR

Vi på Personalpartner gleder oss stort over å kunne tilby tiltaket Arbeidsrettet Rehabilitering, dagtjenesten for Østfold. Rammeavtalen med NAV ble underskrevet 27. oktober 2015 og gjelder for 2 år og med mulighet for forlengelse til totalt 4 år.

Tjenesten har oppstart allerede 2. november. Dette betyr et mer helhetlig tilbud fra bedriften, kontakt med flere mennesker i ulike livssituasjoner og et nært samarbeid med Ringvoll og Høiden bedriftshelsetjeneste sier Marit Steigum Løes, avdelingsleder for ARR hos Personalpartner:

Arbeidsrettet rehabilitering skal jobbe for at den enkelte styrker sin arbeidsevne og bidra til mestring av helserelaterte og sosiale problemer som hindrer deltakelse i arbeidslivet.  Målsettingen er å se muligheter og ressurser, samt kartlegge arbeidshindringer, for så å finne gode tiltak for å få deg tilbake i arbeid.