Carlbergveien 5, 1526 Moss
69 26 90 01

Arbeidsrettet Rehabilitering (ARR) på Personalpartner

Vi på Personalpartner gleder oss stort over å kunne tilby tiltaket Arbeidsrettet Rehabilitering her hos oss. Det betyr et ennå mer helhetlig tilbud, kontakt med flere mennesker i ulike livssituasjoner, samarbeid med Ringvoll og Høiden bedriftshelsetjeneste og masse ny herlig kompetanse på huset.

 

Birgitte

Marit Steigum Løes som er leder for tiltaket sier dette om ARR:

Arbeidsrettet rehabiliteringskal jobbe for at den enkelte styrker sin arbeidsevne og bidra til mestring av helserelaterte og sosiale problemer som hindrer deltakelse i arbeidslivet.  Målsettingen er å se muligheter og ressurser, samt kartlegge arbeidshindringer, for så å finne gode tiltak for å få deg tilbake i arbeid.

Innhold i tiltaket

Et fast team vil følge deg igjennom de fire ukene tiltaket varer. Teamet består av en jobbkonsulent, en fysioterapeut og en veileder.

For at du skal kunne dra nytte av tilbudet er det viktig at du aktivt bidrar og er motivert for å delta.

Vi vil, sammen med deg, ha tett kontakt med arbeidslivet, enten om du har en arbeidsplass fra før eller du trenger nytt arbeid. Vi har mange muligheter til å hjelpe deg med å få testet ut din arbeidsevne innenfor områder som er relevante for deg.

 

Tiltaket består av

Individuell oppfølging

Du vil ha individuell oppfølging med jobbkonsulent, veileder og fysioterapeut ukentlig. I tillegg til dette vil du ha mulighet til oppfølging av psykolog, sosionom og ernæringsveileder. Antall timer hos den enkelte blir tilpasset ditt behov.

 

Kurs i grupper 

Vi har laget en kurspakke bestående av temaer som er relevante for de fleste som er sykemeldte eller trenger hjelp til å være i/ komme tilbake til arbeidslivet.

 

Trening i gruppe

Hver uke vil du følge et treningsopplegg sammen med fysioterapeut. Du får ditt eget treningsprogram, og du får muligheten til å teste ut ulik type trening i gruppe. Det er også et stort fokus på kroppsbevissthet og avspenning.  All treningen er lagt opp slik at alle kan være med uavhengig av utfordringer.